Kocaeli Üniversitesi
Adalet Meslek Yüksekokulu
 


Vizyon ve Misyon

Adalet kamu hizmetini üstün nitelikli evrensel değerleri dikkate alarak yerine getirmek için öğrenci yetiştirmek üzere kurulmuş olan Yüksekokulumuz 2010-2011 Eğitim yılında öğretime başlamıştır. Okulumuzun temel amacı; cezaevleri, icra daireleri ve mahkeme kalemlerinde görev yapacak elemanları günün koşullarına göre eğitmek ve hazırlamak ve hizmetin süratle yapılmasını sağlamaktır.

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları

Mezunlarımız Adalet Bakanlığı'nın açmış olduğu sınavı kazanmak kaydıyla, adalet dairelerinde yazı işleri müdürlüğü, icra dairesi müdürlüğü, zabıt katipliği ile ceza infaz kurumlarında müdürlük yapabilmekte ayrıca noterlerde ve hukuk bürolarında da çalışabilmektedirler. Özellikle son yıllarda özel şirketler ve bankaların hukuk bürolarında çalıştırılmak için okulumuz mezunlarına talep artmaktadır. Ayrıca ilgili Yönetmelik şartlarının yerine getirilmesi durumunda öğrencilerimiz, başta Hukuk Fakülteleri olmak üzere 4 yıllık lisans programlarına da devam edebilmektedir.