Kocaeli Üniversitesi
Adalet Meslek Yüksekokulu
 


Tarihçesi ve Kuruluşu

2010-2011 Eğitim yılında ek kontejan ile öğrenci almıştır . Amaç "....cezaevleri, icra daireleri ve mahkeme kalemlerinde görev yapacak elemanları günün koşullarına göre eğitmek ve hazırlamak ve hizmetin süratle yapılmasını sağlamak" olarak belirtilmiştir.Mezuniyet Sonrası İş Olanakları

Mezunlarımız Adalet Bakanlığı'nın açmış olduğu sınavı kazanmak kaydıyla, adalet dairelerinde yazı işleri müdürlüğü, icra dairesi müdürlüğü, zabıt katipliği ile ceza infaz kurumlarında müdürlük yapabilmekte ayrıca noterlerde ve hukuk bürolarında da çalışabilmektedirler. Özellikle son yıllarda özel şirketler ve bankaların hukuk bürolarında çalıştırılmak için okulumuz mezunlarına talep artmaktadır. Ayrıca ilgili yönetmelik şartlarının yerine getirilmesi durumunda öğrencilerimiz, başta hukuk fakülteleri olmak üzere 4 yıllık programlara da devam edebilmektedir.

 

Adalet Meslek Yüksek Okulu Teşkilat Şeması
    İş Akış Süreçleri
    Etik Kurallar

    İç Kontrol Standartları
    Model Risk Analizi
    Akademik Personel Risk Değerlendirme
    Bölüm Sekreterliği Risk Değerlendirme
    Öğrenci İşleri Risk Değerlendirme
    Muhasebe Risk Değerlendirme
    Yazı İşleri Risk Değerlendirme
    Eğitim Sahası Risk Değerlendirme